Posláním Ligy pro cestovní ruch (LPCR) je usilovat o zrovnoprávnění odvětví cestovního ruchu s dalšími v Česku uznávanými obory zahraničního obchodu. Zástupci LPCR si uvědomují, že předpokladem úspěchu je komunikace. Většina odvětví, nejen hospodářských, ale i školství, kultury a sportu, se podílí na budování jména České republiky, na její oblíbenosti, a tím i na výkonnosti jejího odvětví cestovního ruchu. Cestovní ruch je největším zaměstnavatelem v Evropské unii. Je nejen zdrojem obrovského množství přímých i nepřímých pracovních míst a strategických příjmů národních ekonomik (v Česku to je přes 100 mld. Kč zahraničního inkasa ročně), ale také (zpravidla pozitivně) formuje postoj návštěvníků dané země, tj. i investorů z jiných hospodářských odvětví, k ní samotné.

Povědomí, že cestovní ruch je oblastí zahraničního obchodu a hospodářským odvětvím generujícím desítky miliard korun zahraničního inkasa ročně, jsou v Česku mizivé. Česká republika, coby turistická destinace, však zhodnocuje pouze zlomek svého potenciálu a generuje zhruba jen desetinu možného zahraničního inkasa z cestovního ruchu. Cílem Ligy pro cestovní ruch je emancipovat cestovní ruch jako hospodářské odvětví a usilovat, aby byl nejširší veřejností vnímán jako důležitá oblast podnikání.

Setkání Ligy pro cestovní ruch je jednou z aktivit občanského sdružení a slouží k tomu, aby tyto myšlenky šířila mezi lidmi, kteří pracují a podnikají v jiných oborech a hospodářských odvětvích. Aktivní networking umožňuje seznamovat důležité osoby ze všech oblastí podnikání, kultury, politiky i státní správy. Spolupracujeme s velvyslanci, top manažery, drobnými podnikately, hoteliéry, restauratéry, zahraničními tourist boardy, prostě se všemi, kteří pracují pro cestovní ruch a pomáhají nám vytvářet zdravé prostředí pro obchod.

Hlavním mediálním partnerem LPCR je časopis Všudybyl, který jak na svých stránkách, tak na portálu www.e-vsudybyl.cz aktivně působí v propagaci cestovního ruchu a podpory podnikání v cestovním ruchu.